Bäste medlem!

Vi har nu haft årsstämma i Sigtuna Sportsclub och vi i styrelsen tänkte passa på att kort informera från mötet.

Vid årsmötet valdes Mikael Lindberg fortsatt till ordförande och övriga styrelsemedlemmar omvaldes, till styrelsen valdes även Misha Lindau in som suppleant. Efter konstituerande styrelsemöte har styrelsen beslutat att de valda ledamöterna och suppleanten får följande uppgifter i föreningen.

Mikael Lindberg Ordförande, ansvarig medlemsregister, löpning och skridsko.
Johan Eriksson Vice ordförande.
Rickard Hugosson Kassör
Lykke Paulsson Sekreterare och ansvarig för MTB.
Maria Kvickström-Enquist Ansvarig löpning.
Fredric Buchaus Tävlingsansvarig samt ansvarig för landsvägscykel, längdskidor och kläder.
Tove Genberg Ansvarig simning.
Misha Lindau Suppleant och ansvarig träning MTB (barn).

Vid årsmötet gick vi även igenom de kommande tävlingarna som är:

  • 25 aug – Deltävling Swecup MTB
  • 8 sep – Sigtuna Swimrun

Under året kommer vi fortsatt att regelbundet genomföra träningar inom löpning, simning och cykel (MTB och landsväg).

Vid mötet diskuterades även kring träningar och vikten av att vi fortsätter att vara en attraktiv förening för oss medlemmar men även hur vi skall kunna attrahera nya medlemmar och även föryngra klubben. Det blir då ett fortsatt stort ansvar på oss alla att se till att vi har bra och givande träningar och som ett led i detta avser vi att ha ett antal träningstillfällen inom våra grenar där vi bjuder in duktiga tränare och bjuder in alla medlemmar till dessa aktiviteter. Det hade också inkommit en motion till årsmötet kopplat till färgsättningen på våra kläder som kan uppleves för mörk i synnerhet för de som cyklar landsväg. Motionen diskuterades men avslogs med motiveringen att våra färger är godkända som de är nu för tävling och vi har även en stor kollektion framtagen. Dock förstår mötet utmaningen och det beslutades att vi skall kika på en väst med god synlighet.

Vi har dels vår hemsida där information finns men den mest aktiva sidan är vår Facebook sida där vi regelbundet publicerar träningar. Det finns även ett antal Facebook messenger grupper (”Sigtuna Sportsclub medlemmar”, ”SSC löpning”, ”SSC skridsko), ”SSC Simning” och ”SSC MTB”) som är öppna för alla medlemmar där mer specifik information kopplat till den grenen publiceras. Är du inte medlem i någon grupp som du är intresserad av är det bara att ansluta sig till den!

Avseende medlemsavgiften så beslutades att den är oförändrad till 2025, dvs 450 kr för enskild och 600 kr för hela familjen. Det är dock så att vi fortfarande har ett antal tidigare medlemmar som ännu inte har betalat för 2024. Då vi tror att man gärna vill fortsätta vara medlem men bara har glömt bort så påminner vi om det! Är du osäker så kontakta Mikael så kan han berätta för dig om du har betalat eller ej. Medlemsavgiften är 450 kr för enskild och 600 kr för familj. Ungdomstränare och barn under 18 år är medlemmar gratis. Gå gärna in på vår hemsida och registrera dig (och övriga familjemedlemmar) som medlem i samband med att du betalar så säkerställer vi också att vårt medlemsregister är uppdaterat.

Nedan finns en QR kod för enkel betalning, notera dock att den är förinställd på 450 kr så vill du betala för hela familjen måste du själv justera.

Avslutningsvis så vill vi passa på att redan nu flagga för den 6 juni! Då kommer klubben att ha en gemensam träningsdag med landsvägscykling, MTB-cykling för vuxna, MTB-cykling för barn, simning samt löpning. Planen är gemensam start vid XCO-banan preliminärt 11.00 och sedan har respektive aktivitet ”sin egen tid”. På kvällen samlas vi alla (över 18 år) till en gemensam middag på Farbror Blå där klubben bjuder på middag.

Mer information kring upplägg och starttider och hur man anmäler sig kommer att skicka ut nästa helg! Observera att antalet platser på Farbror Blå är begränsat till 25 – 30 stycken så det kommer att vara först till kvarn som gäller avseende middagen!

Ladda ned Information-fran-Arsmöte-i-Sigtuna-Sportsclub-2024 PDF (125Kb)

Bästa hälsningar och med förhoppning om att vi skall få ett riktigt fint träningsår tillsammans

Styrelsen Sigtuna Sportsclub