Om Sigtuna Sports Club

Sigtuna Sports Club är en partipolistiskt obunden iddell förening med säte i Sigtuna.

Föreningen har till ändamål att bedriva idrottsverksamhet med fokus på konditionsidrotter. Syftet med föreningen är att tillhandahålla medlemmarna möjlighet till gemensamma träningar och andra idrottsaktiviteter. 

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att: 

  • Tillhandahålla gemensamma träningar. 
  • Erbjuda träningstillfällen och kurser med interna eller externa coacher, avgiftsfria eller med tilläggsavgifter. 
  • Anordna idrottsevent. 

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör och 2-5 övriga ledamöter jämte 2 suppleanter.

Styrelsemedlemmar

Mikael Lindberg

Mikael Lindberg

Orförande

Rikard Hugosson

Rikard Hugosson

Kassör

Fredric Buchaus

Fredric Buchaus

Ordinarie

Lykke    Paulsson

Lykke Paulsson

Ordinarie

Johan Eriksson

Johan Eriksson

Ordinarie

Maria Kvickström-Enquist

Maria Kvickström-Enquist

Ordinarie

Tove Genberg

Tove Genberg

Ledamot

Misha Lindau

Misha Lindau

Suppleant