Om Sigtuna Sports Club

Sigtuna Sports Club är en partipolistiskt obunden iddell förening med säte i Sigtuna.

Föreningen har till ändamål att bedriva idrottsverksamhet med fokus på konditionsidrotter. Syftet med föreningen är att tillhandahålla medlemmarna möjlighet till gemensamma träningar och andra idrottsaktiviteter. 

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att: 

  • Tillhandahålla gemensamma träningar. 
  • Erbjuda träningstillfällen och kurser med interna eller externa coacher, avgiftsfria eller med tilläggsavgifter. 
  • Anordna idrottsevent. 

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör och 2-5 övriga ledamöter jämte 2 suppleanter.

Styrelsemedlemmar

Ulf Höglin

Ulf Höglin

Ordförande

Fredric Buchaus

Fredric Buchaus

Kassör

Camilla Åbergh

Camilla Åbergh

Ordinarie

Mikael Lindberg

Mikael Lindberg

ordinarie

Lykke    Paulsson

Lykke Paulsson

Ordinarie

Maja Lidsheim Haak

Maja Lidsheim Haak

Ordinarie